»program
»imprezy - regulaminy

Jesienne Zawody na Orientację 20.10.2018

Jesienne Zawody na Orientacje 20.10.2018  do pobrania tutaj...

1. Organizatorzy:

- Komenda Hufca ZHP w Świdnicy

- Krąg Instruktorski "Dęby"

2. Cele imprezy:

- upowszechnianie znajomości zasad orientacji w terenie,
- prawidłowe posługiwanie się mapą i busolą,
- ćwiczenie szybkiej i skutecznej orientacji w terenie,
- podnoszenie sprawności fizycznej organizmu.           

3. Termin i miejsce zawodów:

- zawody odbędą się 20 października 2018 r. (sobota),
- Świdnica - Park Młodzieżowy przy ulicy Armii Krajowej

4. Miejsce i godzina zbiórki uczestników:

- zbiórka uczestników o godz. 10.00 w Parku Młodzieżowym
- planowane zakończenie około godz. 13.00.

 

5. Rodzaj i forma zawodów:

- sportowe, indywidualne (oprócz kategorii zuchowej), krótkodystansowe, dzienne.

 

6. Kategorie wiekowe:

Z – zuchy- trasa wstążkowa dla dzieci w wieku 6-9 lat (bieg w parach)
K i M 12  ur. w latach 2006 i później
K i M 14  ur. w latach 2004 i 2005           K i M 16  ur. w latach 2002 i 2003           K i M 18  ur. w latach 2000 i 2001  K i M OPEN - ur. w latach 1999 i wcześniej

UWAGA !!!

- obowiązuje kolejność zaliczania punktów. Na jednym z punktów będzie oczekiwał sędzia, któremu należy okazać kartę startową. Niezachowanie kolejności zaliczania punktów kontrolnych spowoduje dyskwalifikację zawodnika,

- osoby biorące udział w zawodach, niebędące wpisane w system Ewidencja ZHP zobowiązane są do ubezpieczenia się we własnym zakresie.

 

 

7. Program zawodów:

10.00 - zbiórka uczestników

10.15 - odprawa kadry

10.30 - godzina "0"

12.30 - apel kończący zawody

 

8. Świadczenia organizatorów:

- materiały startowe: mapa, karta startowa,
- dyplomy i nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach
- ubezpieczenie dla osób wpisanych do systemu Ewidencja ZHP

- herbata, bułka słodka

 

Po zawodach możliwe będzie przygotowanie swojej kiełbaski na rozpalonym ognisku

 

9. Termin zgłoszeń:

- do 17.10.2017 r. wraz z wpisowym 5,00 zł od osoby w Komendzie Hufca ZHP,
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica.

 10. Mapa:

- Świdnica - Park Młodzieżowy (kolorowa),
- skala 1:3 000, warstwice 2,5 m, aktualność 2016.

 11. Wyposażenie uczestników:

- obowiązkowy strój sportowy,
- ubrania do przebrania po powrocie z trasy,
- busola,
- legitymacja szkolna, książeczka harcerska,
- koszulka drużyny, chusta (na apel końcowy)

  12. Obsługa zawodów:

Komendant Zawodów       - phm. Oskar Kaszubowski

Sędzia główny                     - pwd. Małgorzata Kolasa

Budowniczy tras               - phm. Wojciech Maruszewski

 13. Postanowienia końcowe:

- impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,  
- ewentualne protesty przyjmowane będą przez 30 minut po wywieszeniu wyników,  
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

Drużyna/ gromada

 

 .............................................................................................

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Rok ur.

Kategoria

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

 

W poczuciu pełnej osobistej odpowiedzialności przed własnym sumieniem, rodzicami i społeczeństwem za bezpieczeństwo życia i zdrowia powierzonych mej opiece dzieci na Jesiennym Marszu na Azymut  organizowanym przez Komendę Hufca ZHP Świdnica i Krąg Instruktorski "Dęby" w terminie 21 października 2017 r. oświadczam, co następuje:

1. Z należytą uwagą i zrozumieniem zapoznałem się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa życia i zdrowia życia młodzieży.

2. Zobowiązuję się do przestrzegania i stosowania zawartych w tych przepisach wskazówek, w czasie pełnienia przeze mnie obowiązków opiekuna na rajdzie.

3. Uzyskałem pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo dzieci w JMnA.

 

    ………………………...............            ……………………….....           …………………................

    (imię i nazwisko opiekuna)          (nr dowodu osobistego)     (czytelny podpis)

 

 baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto: BZ WBK S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.