XIX Hufcowy Turniej Gry w Palanta 2018

Regulamin do pobrania w pdf tutaj...
I. Cel

 • Upowszechnianie gry w palanta wśród drużyn harcerskich, starszo harcerskich i wędrowniczych.
 • Dobra zabawa oraz integracja 

II. Termin i miejsce 

 • Turniej odbędzie się 13 października 2018 r.
 • W godzinach od 9:00 do godz. 14:00.
 • Boisko Szkoły Podstawowej 105 przy ul. 1 Maja w Świdnicy. 

III. Organizatorzy 

 • Komenda Hufca ZHP Świdnica
 • Krąg Instruktorski „FENIKS”
 • Komendantka:  phm Monika OLSZEWSKA
 • Sędzia Główny: hm. Andrzej GÓRALSKI 

IV. Uczestnicy 

 • Uczestnikami mogą być: harcerki i harcerze z drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych, podzieleni na kategorie wiekowe (nie ma podziału na kategorie dziewcząt i chłopców).
 • Zespół może liczyć maksymalnie 10 osób. 
 • KATEGORIE:  

- Harcerska - roczniki 2009 – 2006

-  Starszoharcerska - roczniki 2005 – 2003

-  Wędrownicza - roczniki 2002 i starsze

 • Osoba startująca w dwóch lub więcej zespołach wnosi wpisowe w każdej drużynie.
 • Jedna osoba nie może startować w dwóch kategoriach wiekowych z jednej drużyny.
 • Jedna osoba nie może startować w dwóch drużynach w tej samej kategorii.
 • Jedna drużyna nie może wystawić dwóch zespołów w tej samej kategorii.
 • W przypadku małej ilości drużyn w danym pionie kategorie mogą zostać połączone. 
 1. Zgłoszenia 
 • Zgłoszenia wraz ze składką zadaniową w wysokości  5,00 zł od osoby, należy składać w siedzibie hufca, do 09.10.2018 r. Uczestnicy turnieju będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 System rozgrywek  

 • W zależności od liczby zgłoszonych drużyn rozgrywki odbędą się systemem pucharowym lub „każdy z każdym”. Kolejność gier zostanie rozlosowana przez organizatorów, grafik będzie wywieszony w siedzibie hufca 10 października 2018r.
 • Na mecz należy zgłosić się na 15 minut przed wyznaczoną godziną do sekretariatu.
 • Organizatorzy nie zapewniają sprzętu do gry (piłeczka i kij).
 • Regulamin gry odbywa się według załącznika.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Sędziego Głównego. 
 1. Nagrody  
 • Zwycięskie drużyny w każdej kategorii wiekowej, otrzymają nagrodę rzeczową oraz coś słodkiego, zdobywcy drugich miejsc – drobny upominek i coś słodkiego, trzecie miejsca tylko coś słodkiego. Każda drużyna otrzyma dyplom. 

 Przedsięwzięcie jest dofinansowywane ze środków własnych komendy hufca.


baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto: BZ WBK S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.