Rajd Rowerowy 29.09.2018 „ŚWIDNICA KOŁEM SIĘ TOCZY”

                                                                                   Rajd Rowerowy"Świdnica Kołem się Toczy" 2018

 REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO   Regulamin do pobrania tutaj...

1. Organizatorzy
Inicjator i koordynator hm. Sławomir Chudy.
Komenda Hufca ZHP w Świdnicy.
Instruktorzy hufca. 

2. Cel
Uczczenie Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 100-lecia ZHP.
Integracja mieszkańców miasta ze środowiskiem świdnickiego hufca ZHP.
Promowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
Propagowanie turystyki rowerowej i krajoznawczej.

3. Termin i miejsce
Rajd rowerowy odbędzie się bez względu na pogodę w sobotę 29.09.2018 r.
 Miejsca startu i ich godziny uzależnione są od kategorii wiekowej uczestnika.

4. Składka zadaniowa i zgłoszenia
Składka zadaniowa wynosi 5 zł od osoby. W ramach składki organizatorzy zapewniają: znaczek pamiątkowy, poczęstunek przy ognisku, herbatę, możliwość zdobycia pieczątki pamiątkowej, opiekę Przodownika Turystyki Kolarskiej,
Składkę należy wpłacić w siedzibie hufca, w Świdnicy przy ul. Lelewela 18, (do poniedziałku
24.09.2018 r.) wraz ze składką zadaniową należy przynieść poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia patrolu.

5. Ogólny harmonogram rajdu
09:00 – 11:00 start tras rowerowych,
09:00 – 13:00 przejazd trasami zaplanowanymi przez organizatorów,
13:00 – 15:00 przyjazd na OSiR Świdnica ul. Śląska 35, ognisko, zakończenie rajdu. 
6. Trasy przejazdu
6.1. Trasa zuchowa - długość ~ 13 km
START (godz. 11:00) parking OSiR przy ul. Śląskiej 35 – ul. Śląska – ul. Miłego Dnia – ul. Nadbrzeżna – ul. Stęczyńskiego – Srający Chłopek – ul. Ząbka – droga szutrowa za Elektoluxem – ul. Andersa – ul. Odnowiciela – Strzelnica – ul. Letnia – ul. Sikorskiego – Park Młodzieżowy – Park Kasprowicza – ul. Śląska - META: tereny zielone OSiR Świdnica.

6.2.  Trasa harcerska - długość ~ 23 km
START (godz. 10:30) parking OSiR przy ul. Śląskiej 35 – ul. Śląska – Bystrzyca Dolna – Witoszów Dolny- Komorów – Milikowice - Świdnica – ul. Sikorskiego – ul. Podmiejska - Strzelnica – ul. Letnia – ul. Sikorskiego – Park Młodzieżowy – Park Kasprowicza – ul. Śląska - META tereny zielone OSiR.   

6.3.    Trasa instruktorska, starszoharcerska i wędrownicza - długość ~ 56 km
START (godz. 09:00) parking OSiR przy ul. Śląskiej 35 – Jagodnik – Pszenno – Wilków – Gruszów – Klecin – Krasków – Gola Świdnicka – Chwałów – Maniów Mały – Maniów – Proszkowice – Mietków – Borzygniew – Imbramowice – Pożarzysko – Siedlimowice – Gołaszyce – Śmiałowice – Panków – Wierzbna – Wiśniowa – Sulisławice – Świdnica -  META tereny zielone OSiR.  

Uwaga
Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę zaproponowanej trasy instruktorskiej, starszoharcerskiej
i wędrowniczej.

Wyposażenie
Indywidualne: sprawny rower, oświetlenie biała lampka z przodu oraz czerwona 
z tyłu, czerwone światło odblaskowe (tył), dzwonek, kask rowerowy!, strój odpowiedni do panujących
w tym dniu warunków atmosferycznych, chusta skautowa lub drużyny, woda do picia, dętka (rozmiar dostosowany do własnego roweru), pompka (w zależności od wentyla w swoim rowerze).

Patrolu: wyposażona w niezbędny sprzęt apteczka pierwszej pomocy, naładowany telefon komórkowy (min. 2 szt.), plan powiatu świdnickiego, aparat fotograficzny lub kamera.

Informacje ogólne
- Każda gromada/ drużyna/ krąg może wystawić dowolną ilość patroli.
- Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na swoim sprawnym rowerze. Organizator nie zapewnia możliwości wypożyczenia sprzętu rowerowego na czas trwania imprezy.
- Patrol składa się max. z 15 osób wraz z opiekunami.
- Na każdy patrol przypada po dwóch opiekunów.
- Przynajmniej jeden z opiekunów musi posiadać ważne Prawo Jazdy.
- Każdy z opiekunów patrolu musi posiadać kamizelkę odblaskową.
- Podczas trwania rajdu odpowiedzialność za uczestników patrolu oraz mandaty za złamanie przepisów Ruchu Drogowego ponoszą opiekunowie patrolu.
- W przypadku, gdy drużyna nie może wystawić patrolu, a są osoby chętne, które chcą wystartować
w rajdzie, mogą zgłaszać się indywidualnie. Dla osób poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców.
- Osoby, które zgłosiły się indywidualnie, zostaną przydzielone do poszczególnych patroli 
w danej kategorii wiekowej.
- W rajdzie mogą wziąć udział (z własnym rowerem) rodzice zuchów oraz rodziny instruktorów i należy osoby te zgłosić wraz z patrolem w karcie zgłoszenia.
- Podczas rajdu poruszamy się max w 15 osobowych patrolach.
- Pomiędzy patrolami należy zachować odstęp min. 200 m.
- Trasy będą przebiegały ulicami miasta i drogami podmiejskimi (w zależności od trasy). Korzystając z drogi publicznej należy zachować ostrożność i szczególnie wtedy stosować zalecany odstęp 200 m między patrolami.
- Na chodnikach, gdzie nie ma wyraźnie wytyczonej ścieżki rowerowej pieszy ma pierwszeństwo.
- W przypadku przekraczania ulic, gdzie nie ma wytyczonych przejść dla rowerzystów należy skorzystać
z przejść dla pieszych.
- Przez przejście dla pieszych rower należy przeprowadzić.
- Opiekun patrolu zobowiązany jest do zapoznania uczestników rajdu z regulaminem.
- Osoby zgłaszające się indywidualnie, powinny zapoznać się z regulaminem rajdu.
- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

    Patrol biorący udział w rajdzie powinien wykonać zadanie (nie jest obowiązkowe, ale mile widziane): Należy przećwiczyć z patrolem jazdę w grupie, jeden za drugim tzw. „gęsiego”, pokonywanie zakrętów, zatrzymywanie się. Minimalny proponowany dystans jaki należy pokonać to 5 km.

Postanowienia końcowe
Rajd jest dofinansowywany ze środków Starostwa Powiatowego w Świdnicy oraz UM Świdnica.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.


baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto: BZ WBK S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.