Zlot Harcerstwa Polskiego Gdańsk 2018

Informator do pobrania w pdf tutaj...

Druhny i Druhowie!
Kolejne informacje dotyczące Zlotu ZHP „Gdańsk 2018”. Są one opracowane na
podstawie Biuletynu Organizacyjnego Nr 3 Komendy Zlotu ZHP „Gdańsk 2018”
z dnia 03-10-2017 oraz spotkania komend gniazd w dniu 30-09-2017 r. Ze względu na wiele
zmian, jakie dokonały się od pierwszej informacji, tu znajdują się wszystkie aktualne
informacje dotyczące Zlotu, z uwzględnieniem spraw naszego gniazda.

baner

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl

Konto:SANTANDER S.A. O/Świdnica 
66 1090 2369 0000 0006 0200 0234 
SWIFT: WBKPPLPP
KRS: 0000264246
REGON: 020380949-00141

Biuro KH czynne:
Pon. - Śr. 8.00-17.00,
Czw. - Pt. 8.00-15.00.

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Dolnośląska
Hufiec w Świdnicy
ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław
NIP 897-172-05-40

Adres korespondencyjny:
Komenda Hufca ZHP Świdnica 
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica
Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.